17. září 2021 Brno

Vizuální stres, jeho diagnostika a podpůrná opatření ve školní praxi

(prezenční forma)

Vizuální stres, jeho diagnostika a podpůrná opatření ve školní praxi

První ucelené školení k tématice VIZUÁLNÍHO STRESU v ČR. Školení vychází z výzkumů vedených ve Velké Británii a USA. Součástí školení je kromě jiného osvědčená testovací metodika vizuálního stresu. Každý účastník obdrží školící materiály, svou testovací sadu obsahující: podrobný návod testování, 2 sady barevných folií formátu A5 a testovací sadu rychlosti čtení.

Obsah školení

Úvod do problematiky vizuálního stresu

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu
 • hlavní postavy na poli výzkumné práce a zakladatelé testovacích a terapeutických systémů;
 • příčiny vzniku vizuálního stresu;
 • terapeutické metody;
 • souvislost vizuálního stresu a optických klamů;
 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo;

Symptomy vizuálního stresu a jejich vztah ke specifickým poruchám učení

 • detailní seznámení s jednotlivými symptomy vizuálního stresu;
 • jejich rozpoznávání u jednotlivců a ve třídním kolektivu;
 • vazba mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;
 • příklady vidění jedinců trpících vizuálním stresem;
 • metodika pokládání zjišťovacích otázek testovaným jedincům na vizuální stres.

Testování vhodné barvy pro čtení u jedinců s vizuálním stresem a orientační test rychlosti čtení

 • příprava na testování;
 • detailní metodika testování vhodné barvy pro čtení s barevnou folií;
 • použití intuitivní testovací sady, která je součástí školících materiálů;
 • praktické vyzkoušení testování mezi účastníky.
 • Praktické rady a doplňující informace pro účastníky kurzu
 • další možnosti terapie vizuálního stresu;
 • komunikace zjištěných informací na zákonné zástupce testovaných osob;
 • doporučení pro periodicitu testování;
 • začleněním jedinců s vizuálním stresem do třídního kolektivu;
 • vhodné prostředí;
 • příprava materiálů pro žáky s SPU;
 • často kladené otázky a diskuze.

V závěru bude každému testovanému předán dotazník zpětné vazby pro lektory.

Cílová skupina

 • pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a PPP
 • speciální pedagogové
 • psychologové

Cena školení

Základní cena 4 600 Kč za osobu (nejsme plátci DPH)

V ceně školení jsou zahrnuty následující materiály a pomůcky:

 • 1 ks Vizuální stres - testovací sada

Cena školení s doplňkovými materiály 5 900 Kč za osobu (nejsme plátci DPH)

V ceně školení jsou zahrnuty následující materiály a pomůcky:

 • 1 ks Vizuální stres - testovací sada,
 • 11 ks barevných fólií A4,
 • 20 ks barevných ukazovátek,
 • 2 ks čtecích okének.

Lektoři

Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Úzce spolupracuje s Mgr. Emmerlingovou a asistuje na jejích vzdělávacích akcích. 

Více informací naleznete na www.specialnipedagog.eu

Ing. Libor Štěpán

Od roku 2017 se věnuje problematice vizuálního stresu a Irlen syndromu. Společně s manželkou Janou přeložili diagnostický manuál vizuálního stresu britské společnosti Crossbow Education. V roce 2019 absolvoval tréning Irlen Screener u Irlen Institutu ve Velké Británii. Pravidelně se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Dny dyslexie, Dyskorunka a dalších.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, certifikát o absolvování.

Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s aplikací barevných folií, jako podpůrného opatření při nápravách čtení.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60

Rozsah školení

6 - 8 vyučovacích hodin, od 9:00 do cca. 16:30 (kurz je akreditován s časovou dotací 6 hodin).

Místo konání

Brno - Hotel Omega - Křídlovická 333/19b, Brno

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb Ing. Libor Štěpán se sídlem Záhumní 647, Dolní Bousov identifikační číslo: 61103659, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Mladá Boleslav.

Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací akce:

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu

 • Občerstvení během celého dne akce dle programu (neplatí pro on-line vzdělávací akce)

 • Školící materiály dle popisu akce

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email info@vizualnistres.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

Všeobecné storno podmínky: Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 30 dnů před akcí - bez poplatku

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 20 dnů před akcí - storno poplatek /manipulační poplatek ve výši 500 Kč

 • Zrušení účasti mezi 15. a 6. dnem před akcí - storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku

 • Zrušení účasti 5 a méně dnů před akcí - 100% účastnického poplatku

 • V případě nenaplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo tento nejpozději 3 dny před jeho konáním zrušit. V případě zrušení kurzu, je jeho účastníkům nabídnuta účast na stejném kurzu v jiném termínu nebo vráceno kurzovné v plné výši.

Platba účastnického poplatku: Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 10 dnů před termínem konání akce bezhotovostně na účet organizátora uvedený v zálohové faktuře. V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 5 dnů před konáním akce, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě.

Platba kartou na místě není možná. Doklad o úhradě bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci - jako účet kontaktní osoby. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 608 943 719. Finální faktura Vám bude zaslána po ukončení akce na email kontaktní osoby.