Od dubna 2021 startuje série vzdělávacích webinářů a následných prezenčních kurzů pod názvem "Akademie Stanislavy Emmerlingové". Vzdělávací cyklus volně navazuje na úspěšnou knihu Vidím to jinak, kterou paní Emmerlingová vydala v minulém roce. Těmito vzdělávacími akcemi reaguje na bezpočet dotazů týkajících se problematiky poruch učení a chování, jejich náprav nebo jen témat, jak pomoci vlastnímu dítěti, aby se co nejlépe rozvíjelo. Vzdělávací webináře si Vám dovolujeme exkluzivně nabídnou v rámci našeho projektu Akademie.

V každém díle z připravované série webinářů se budeme věnovat dílčím tématům souvisejících s problémy ve vzdělávání a vším, co k tomu patří. Projdeme si problematikou "od správného sezení až po stravování".

Cyklus webinářů roku 2021 byl dokončen. Můžete jej shlédnout zde.

Mgr. Stanislava Emmerlingová

O autorce vzdělávacích akcí

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi.

Jak se paní Emmerlingová vidí, citujeme za jejího webu. "Jedna z mých kamarádek o mně s oblibou říká, že jsem "polepšená" učitelka... Doufám, že jsem při své pedagogické praxi mnoho žákovských dušiček neponičila - i když, kdybych tenkrát věděla, když jsem začínala učit, to co dnes.... Mám za sebou praxi elementaristky a dyslektické asistentky v základní škole, učitelky v bývalé zvláštní škole a ve speciálních třídách pro děti s poruchami učení. Krátce jsem působila také ve státní PPP i ve speciálně pedagogickém centru v Turnově a také přednášela tvořivou dramatiku, poruchy učení a LMD v rámci distančního a dálkového studia na Pedagogické fakultě při Technické univerzitě v Liberci. Více než dvacet let se podílím se na dalším vzdělávání českých pedagogů." Mezi nejoblíbenější témata přednášek akreditovaných MŠMT patří: Budoucí úspěšnost předškoláka, Proč dítě zlobí?, Odchylky v pohybovém vývoji a jejich vliv na vznik poruch učení a chování - včetně ADHD, Rozvíjení čtenářské gramotnosti v předškolním období a na 1. stupni ZŠ.

Více informací o autorce naleznete na www.emmerlingova.cz.

Doporučujeme


"Chtěla bych

seznámit účastníky kurzů s metodikou, kterou jsem za posledních 25 let připravila a aplikovala u svých klientů. Metoda není zázračná ani šarlatánská, jak někteří říkají. Je postavena na kombinaci osvědčených metod, které jsou podloženy vědeckými výzkumu a ověřeny praxí. V čem je moje metoda unikátní, je právě ta kombinace. Dívám se na oslabení, se kterými dítě přichází komplexně a stejně tak přistupuji k terapii. Mým cílem je vidět co nejvíce spokojených dětí a rodičů"

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Nenašli jste zajímavou akci v aktuální nabídce?
Podívejte se do Archivu akcí !