Emocionální inteligence

prezenční kurz

Kurz je rozdělen do dvou samostatných částí

Základní seznámení s metodou EFT

 • Podstata energetické psychologie, její souvislost s funkcí fasciálního a energetického systému v organismu (fascie, akupunktura, akupresura).
 • Energetická psychologie a její využití v poradenské praxi, v běžném životě (i pro sebe).
 • Praktický nácvik EFT.

Kurzovné 2 600 Kč

Kdy: 18. záři od 10:00 do 17:00
Kde: Hotel Omega - Křídlovická 333/19b, Brno

Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle Mgr. Emmerlingové®

 • Význam uspokojení základních emocionálních potřeb. Dokonce už Komenský o tom psal!
 • Rané příčiny emocionálního oslabení (období před početím, těhotenství, průběh porodu, poporodní vlivy) a jejich následky.
 • Praktický nácvik cíleného odstranění raných traumat.

Poznámka: Metoda je vhodnou nadstavbou klasické terapie EFT. Výrazně zjednodušuje uvolnění podvědomých emocionálních zátěží a tím i odstranění některých příčin různých neurovývojových poruch (viz. poruchy učení, ADHD, poruchy autistického spektra,, adaptační obtíže jako jsou úzkosti, bojácnosti, agresivita, impulzivita, některé poruchy spaní a pod.) a dalších emocionálních obtíží u dětí i dospělých.

Kurzovné 2 600 Kč

Kdy: 19. září od 9:00 do 15:00
Kde: Hotel Omega - Křídlovická 333/19b, Brno

Při objednání obou částí Emocionální inteligence - jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě - cena 4 700 Kč.

Vzdělávací akci pořádá a vede Mgr. Stanislava Emmerlingová


Objednávka účasti na akci


Místo školení: Hotel Omega - Křídlovická 333/19b, Brno


*Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb Mgr. Stanislava Emmerlingová se sídlem Smrčí 50, 511 01, Mírová pod Kozákovem identifikační číslo: 65193415, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městským úřadem Turnov.

Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací akce:

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu

 • Občerstvení během celého dne akce dle programu (neplatí pro on-line vzdělávací akce)

 • Školící materiály dle charekteru akce

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email info@branakekniham.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

Všeobecné storno podmínky: Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 30 dnů před akcí - bez poplatku

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 20 dnů před akcí - storno poplatek /manipulační poplatek ve výši 500 Kč

 • Zrušení účasti mezi 15. a 6. dnem před akcí - storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku

 • Zrušení účasti 5 a méně dnů před akcí - 100% účastnického poplatku

 • V případě nenaplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo tento nejpozději 3 dny před jeho konáním zrušit. V případě zrušení kurzu, je jeho účastníkům nabídnuta účast na stejném kurzu v jiném termínu nebo vráceno kurzovné v plné výši.

Platba účastnického poplatku: Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 10 dnů před termínem konání akce bezhotovostně na účet organizátora uvedený na faktuře. V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 5 dnů před konáním akce, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě.

Platba kartou na místě není možná. Doklad o úhradě bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 608 943 719.