IRLEN symdrom a jeho terapie

09.07.2020

Terapie IRLEN syndromu/vizuálního stresu pomocí barevných filtrů přináší ověřenou pomoc až pro 20% populace. Jak školákům tak dospělým doslova otvírá bránu ke knihám a vzdělávání. Zvyšuje motivaci a výkon, zmírňuje nebo odstraňuje bolestí hlavy a řeší některé příznaky u osob diagnostikovaných jako dyslektik, ADD nebo ADHD.

Síře příznaků vizuálního stresu je velice široká. Patří mezi ně například:

 • rychlá únava při práci s textem,
 • obtíže při přepisu z tabule,
 • přeskakování slov nebo řádků při čtení,
 • obtíže zhoršující se po přibližně 10 minutách práce,
 • pohyb hlavy nebo tělem nebo střídavé přibližování a oddalování čteného textu,
 • pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného,
 • ukazování prstem při čtení,
 • zívání při čtení,
 • časté mnutí očí.

Z posledních výzkumů vyplývá, že většími či menšími problémy s vizuálním stresem trpí až 20 % populace.

Vizuální stres byl v roce 1980 popsán Olive Meares, novozélandskou optometristkou, a Helen L. Irlen, britskou psycholožkou, pedagožkou, ale hlavně uznávanou odbornicí na oblast vizuálně percepčních problémů. Na jejich práce dále navázalo mnoho odborníků, například profesor Arnold J. Wilkins, který se vizuálním stresem intenzivně zabývá na univerzitě v Essexu.

V současné době se terapii vizuálního stresu věnuje více než desítka tisíc vyškolených pedagogů, optometristů nebo terapeutů po celém světě. Z jejich poznatků vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může jeho symptomy zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barevné filtry v podobě speciálních fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky.

Problémy čtení a psaní

Z výzkumů vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout:

 • zvýšení rychlosti čtení až o 25 %,
 • zlepšení plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení,
 • pohodlnějšího sledování textu na stránce,
 • menší námahy a únavy při čtení.

Správná terapie vede k prodloužení doby, po kterou jsou lidé s vizuálním stresem schopni číst.

Lidé trpící vizuálním stresem mohou trpět mnoha obtížemi, které ovlivňují jejich výkon ve škole a v práci. Mají problémy s přepisem, hodně času jim zabere rozpoznání písmen a jejich zápis. Písmena mohou být zdeformovaná, nestejné výšky s různými mezerami mezi slovy, slova se na předtištěných linkách vlní a mají nekonzistentní sklon. Pokud jedinci trpící vizuálním stresem píší na papír správné barvy, jejich písmo se zmenší, je úhlednější, píší rychleji a jsou schopni psát více a po delší dobu.

Bolesti hlavy a migrény

Pokud si myslíte, že vaše bolest hlavy nebo migréna je způsobena stresem, může pro vás být terapie vizuálního stresu prospěšná. Tato metoda je schopna odbourat část stresujících faktorů okolí, které na vás den co den působí. Bolesti hlavy vyvolané stresem, bez medicínsky potvrzené příčiny, mohou souviset se senzitivitou jedince na světlo a vizuálně náročné aktivity. Právě tyto příčiny je možné s naší pomocí účinně zmírnit nebo odstranit.


Autor: Brána ke knihám