KDO JSME

Toto je náš příběh


Jsme rodinná firma zabývající se pomocí dětem s problémy čtení, psaní, počítání a také začleněním do systému, ať již rodinného nebo vzdělávacího.

Mgr. Jana Štěpánová vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Zabývá se především prací s dětmi, speciálně pedagogickou diagnostikou a nastavením vhodných podpůrných opatření. Je lektorkou a v rámci své praxe pracuje jako terapeutka EFT a IRLEN® syndromu.

Ing. Libor Štěpán má v rámci fungování společnosti na starosti organizační zajištění jejího chodu a obchodní vztahy s dodavateli a odběrateli pomůcek a vybraných služeb. Je terapeutem IRLEN® syndromu a zabývá se poradenstvím v oblasti obchodu, marketingu a lektorskou činností.


 
A CO TEĎ?

Přidejte se k nám