ZÁZNAM WEBINÁŘE

Intermodalita jako základ pro logické myšlení a paměť

&

Sluchové vnímání a jeho rozvoj

23. října 2021


Obsah

Intermodalita jako základ pro logické myšlení a paměť

  • Vymezení pojmu intermodalita, souvislost s výsledkem části IQ testu (pojmové myšlení).
  • Projevy deficitu v intermodální oblasti v předškolním a školním období.
  • Nejčastější příčiny intermodálního deficitu z pohledu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.
  • Rozvíjení intermodality v předškolním věku a v době školní docházky.

Sluchové vnímání a jeho rozvoj

  • Známé rizikové faktory vzniku poruch sluchového vnímání z pohledu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.
  • Tři oblasti oslabení sluchového vnímání z pohledu deficitů v dílčích funkcích, jejich projevy u předškoláka a ve školní praxi.
  1. odlišení sluchové figury od pozadí
  2. sluchová diferenciace,
  3. krátkodobá sluchová paměť.
  • Podpora rozvoje sluchového vnímání v předškolním věku a v době školní docházky.

Odpovědi na dotazy.

Webinář vede

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Časová dotace 125 minut

Komu je webinář určen: rodičům, pedagogům, logopedům, psychologům.Dokumenty ke stažení