ZÁZNAM WEBINÁŘE

Zrakové vnímání a jeho rozvoj

11. září 2021


Obsah

  • Známé rizikové faktory vzniku poruch zrakového vnímání z pohledu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.
  • Tři oblasti oslabení zrakového vnímání z pohledu deficitů v dílčích funkcích a jejich projevy u předškoláků a ve školní praxi:

- odlišení zrakové figury od pozadí (postřehování),

- zraková diferenciace,

- zraková paměť v posloupnosti.

  • Podpora rozvoje zrakového vnímání v předškoním věku a v době školní docházky.
  • Odpovědi na dotazy.

Webinář vede

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Časová dotace 125 minut

Komu je webinář určen: rodičům, pedagogům, logopedům, psychologům.Dokumenty ke stažení